Stichting Liedwerk

Stichting Liedwerk is in het leven geroepen om sociale projecten mogelijk te maken waarbij gewerkt wordt aan de hand van bestaand of nieuw te maken Nederlandstalig Lied. Dit kan gaan om liedjes die nieuw gemaakt worden, bijvoorbeeld met kinderen in een wijk, op een bepaalde school, of door liedschrijvers over een bepaalde buurt. Het kan ook gaan om het professioneel uitvoeren van bestaande Nederlandstalige muziek, zoals in het eerste project van Stichting Liedwerk; Zoals De Ouden Zongen, waarbij we in de tehuizen de liedjes gaan zingen die ouderen nog kennen van vroeger.

Kortom: met muziek aan de slag om welzijn, sociale cohesie en ontwikkeling te bevorderen.